Förra årets honung är slut.

Förra årets honung är slut.

Nu har sista honungsburken hämtats och förra årets honungen är slut.
Nu väntar vi på många maskrosor så att försommarskörden blir stor.